Chính sách hoàn tiền

Nội dung bài viết

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Khách hàng sẽ được hoàn trả 100% giá trị sản phẩm trong thời gian bảo hành sản phẩm, đầu tiên kể từ ngày ký xác nhận bàn giao sản phẩm.

Khoản tiền sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng trên hợp đồng mua bán. Hoặc nhận tiền mặt, đối với người thực hiện ký kết hợp đồng.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Khi yêu cầu hoàn tiền sản phẩm xe nâng hàng hoặc các phụ kiện xe nâng, đồng nghĩa với việc các bạn phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

  • Khách hàng không nhận được sản phẩm, hoặc nhận được sản phẩm sai quy cách yêu cầu.
  • Sản phẩm không hoạt động đúng tính chất trên bảng thông số kỹ thuật
  • Sản phẩm không thể hoạt động do lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành và bên hãng không thể khắc phục được
  • Sản phẩm thiếu tổng thành linh kiện trang bị
  • Sản phẩm có trạng thái còn nguyên như khi bàn giao, không thay đổi do con người hoặc thiên nhiên tạo ra

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Sản phẩm hoặc phụ tùng áp dụng sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua bán giữa Bên Mua và Bên Bán

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung cho chính sách hoàn tiền này mà không cần phải thông báo trước với khách hàng.